Esiet sveicināts/-a kursā „Operatīvā analīze”

Paldies, ka izvēlējāties šo kursu! Pēc tā pabeigšanas jūs spēsiet

 • Izprast galvenos finanšu izlūkošanas vienības (FIU) pienākumus
 • Atšķirt informāciju no izlūkdatiem
 • Atpazīt visus izlūkdatu cikla posmus
 • Novērtēt aizdomīgu darījumu ziņojumu (STRs) risku
 • Veikt STRs analīzi, tostarp visus izlūkdatu cikla posmus:
  • Izveidot informācijas apkopošanas plānu un hipotēzi
  • Apkopot informāciju no STR, FIU datubāzes un citām iekšzemes datubāzēm, piemēram, policijas datiem
  • Apkopot informāciju no slēgtiem un atvērtiem starptautiskiem avotiem
  • Novērtēt un salīdzināt informāciju
  • Analizēt informāciju
  • Izveidot un izplatīt ziņojumus par jūsu iegūtajiem rezultātiem

Jūs varat noteikt, kādā tempā veicat šo kursu. Jūs varat sākt, pārtraukt vai turpināt to jebkurā laikā. Tas ir sadalīts mācību stundās, kas savā starpā ir saistītas. Tāpēc ir ieteicams sākt ar mācību stundu nr. 1 un turpināt ar nākamajām mācību stundām. Jūsu progress tiek saglabāts. Kad būsiet pabeidzis visas mācību stundas, jūs varēsiet saņemt sertifikātu par kursa pabeigšanu.

Šo kursu kopīgi izstrādāja Starptautiskais līdzekļu atguves centrs (ICAR) un Finanšu izlūkošanas vienību grupa Egmont Group, un tas ir balstīts uz Egmont „Taktiskās analīzes” klātienes apmācību saturu.

 
Please create an account or login to start this course. The International Centre for Asset Recovery is not-for-profit and all course are free of charge.

1. modulis: Ievads

Mācību stunda nr. 0: Kā izmantot šo kursu

Mācīšanās uzdevumi: Ievads par to, kā izmantot šo kursu
Ilgums aptuveni 3 minūtes.
Priekšnoteikumi: nav

Mācību stunda nr. 1: Ievads

Mācību stundas mērķi: Finanšu izlūkošanas vienības galvenās funkcijas.
Ilgums: aptuveni 5 minūtes
Priekšnoteikumi: Mācību stunda nr. 0: Kā izmantot kursu

Mācību stunda nr. 2: Informācija, izlūkdati un izlūkdatu cikls

Mācību stundas mērķi: Informācija un izlūkdati. Ievads — izlūkdatu cikls
Ilgums: aptuveni 15 minūtes.
Priekšnoteikumi: Apskatiet ievadu, lai uzzinātu par galvenajām FIUs funkcijām

2. modulis: Plānošana

Mācību stunda nr. 3: STRs riska novērtēšana

Mācību stundas mērķi: Kāpēc jānovērtē STR risks? Riska matrica. STRs risku novērtēšana. Augsta riska darbību rādītāji.
Ilgums: aptuveni 20 minūtes.
Priekšnoteikumi: Jums būtu jāzina galvenās FIUs funkcijas un atšķirības starp informāciju un izlūkdatiem.

Mācību stunda nr. 4: Praktiskā riska novērtēšana

Mācību stundas mērķi: STRs risku novērtēšanas praktizēšana
Ilgums: aptuveni 25 minūtes.
Priekšnoteikumi: Mācību stunda nr. 3: STRs riska novērtēšana un mācību stunda nr. 3a — Rādītāju saraksts

Mācību stunda nr. 5: Hipotēze un apkopošanas plāns

Mācību stundas mērķi: Hipotēzes izveidošana. STR iekļautā informācija. Iepazīšanās ar piemēra gadījumu, kas tiek izmantots visa kursa garumā. Kā izveidot apkopošanas plānu?
Ilgums: aptuveni 25 minūtes.
Priekšnoteikumi: STRs riska novērtēšana

3. modulis: Izlūkdatu cikls: Apkopošana

Mācību stunda nr. 6: Apkopot informāciju; STR un FIU datubāze

Mācību stundas mērķi: Atvērtie un aizvērtie informācijas avoti. Kā veikt meklēšanu jūsu FIU datubāzē.
Ilgums: aptuveni 25 minūtes.
Priekšnoteikumi: 2. modulis: Plānošana

Mācību stunda nr. 7: Slēgtie iekšzemes avoti

Mācību stundas mērķi: Pārbaudīt uzņēmumu reģistru. Policijas izmeklēšanas informācijas / datu izmantošana. Citi iekšzemes avoti.
Ilgums: aptuveni 25 minūtes.
Priekšnoteikumi: Apkopot informāciju no STR un FIU datubāzes

Mācību stunda nr. 8: Slēgtie starptautiskie avoti

Mācību stundas mērķi: Pieprasījumu rakstīšana un sūtīšana starptautiskās palīdzības sniegšanai (piemērs: izmantojot Egmont Drošo tīklu (ESW))
Ilgums: aptuveni 25 minūtes.
Priekšnoteikumi: Informācijas apkopošana no iekšzemes avotiem

Mācību stunda nr. 9-1: Atvērtie starptautiskie avoti

Mācību stundas mērķi: Meklēšanas pielāgošana, izmantojot paplašināto Google meklēšanu, nekustamā īpašuma vērtības noteikšana, izmantojot kartes / nekustamā īpašuma reģistrus, ārvalstu uzņēmumu reģistru izmantošana, sociālajos medijos (Flickr) koplietoto bilžu analizēšana, tīmekļa vietņu vecāku versiju atgūšana, izmantojot tīmekļa arhīvu.
Ilgums: aptuveni 10 minūtes.
Priekšnoteikumi: Slēgtie starptautiskie avoti

Mācību stunda nr. 9-2: Atvērtie starptautiskie avoti

Mācību stundas mērķi: Meklēšanas pielāgošana, izmantojot paplašināto Google meklēšanu, nekustamā īpašuma vērtības noteikšana, izmantojot kartes / nekustamā īpašuma reģistrus, ārvalstu uzņēmumu reģistru izmantošana, sociālajos medijos (Flickr) koplietoto bilžu analizēšana, tīmekļa vietņu vecāku versiju atgūšana, izmantojot tīmekļa arhīvu.
Ilgums: aptuveni 15 minūtes.
Priekšnoteikumi: Slēgtie starptautiskie avoti

Mācību stunda nr. 9-3: Atvērtie starptautiskie avoti

Mācību stundas mērķi: Meklēšanas pielāgošana, izmantojot paplašināto Google meklēšanu, nekustamā īpašuma vērtības noteikšana, izmantojot kartes / nekustamā īpašuma reģistrus, ārvalstu uzņēmumu reģistru izmantošana, sociālajos medijos (Flickr) koplietoto bilžu analizēšana, tīmekļa vietņu vecāku versiju atgūšana, izmantojot tīmekļa arhīvu.
Ilgums: aptuveni 10 minūtes.
Priekšnoteikumi: Slēgtie starptautiskie avoti

Mācību stunda nr. 9-4: Atvērtie starptautiskie avoti

Mācību stundas mērķi: Meklēšanas pielāgošana, izmantojot paplašināto Google meklēšanu, nekustamā īpašuma vērtības noteikšana, izmantojot kartes / nekustamā īpašuma reģistrus, ārvalstu uzņēmumu reģistru izmantošana, sociālajos medijos (Flickr) koplietoto bilžu analizēšana, tīmekļa vietņu vecāku versiju atgūšana, izmantojot tīmekļa arhīvu.
Ilgums: aptuveni 40 minūtes.
Priekšnoteikumi: Slēgtie starptautiskie avoti

4. modulis: Izlūkdatu cikls: Novērtēšana, salīdzināšana, analīze

Mācību stunda nr. 10: Novērtēšana

Mācību stundas mērķi: Līdz šim apkopotās informācijas novērtēšana
Ilgums: aptuveni 20 minūtes.
Priekšnoteikumi: Izlūkdatu cikls: Apkopošana

Mācību stunda nr. 11: Salīdzināšana

Mācību stundas mērķi: Apkopotās informācijas sagatavošana –, saistību un informācijas nepilnību noteikšana, informācijas pieejamības nodrošināšana
Ilgums: aptuveni 20 minūtes.
Priekšnoteikumi: Informācijas apkopošana un novērtēšana

Mācību stunda nr. 12: Analīze

Mācību stundas mērķi: Apgūt to, ka laba izpratne par tiktāl apkopto informāciju kalpo par pamatu informācijas nepilnību noteikšanā un tās analīzē. Tādu priekšnoteikumu izveidošana, kas noved pie secinājuma. Tāda pamatojuma izveidošana, kas atbalsta jūsu secinājumu.
Ilgums: aptuveni 35 minūtes.
Priekšnoteikumi: Mācību stunda nr. 11, Informācijas salīdzināšana

5. modulis: Izlūkdatu cikls: Ziņošana un izplatīšana

Mācību stunda nr. 13: Rakstisks ziņojums

Mācību stundas mērķi: Šīs mācību stundas mērķis ir sniegt analītiķim nepieciešamos rīkus, lai tas efektīvi varētu pasniegt izlūkdatu rezultātus. Mācību stundas par ziņojumu sniegšanu pirmajā daļā dalībnieki apgūst to, kā pasniegt analīzes rezultātus rakstiskā ziņojumā.
Ilgums: aptuveni 20 minūtes.
Priekšnoteikumi: 4. modulis: Novērtēšana, salīdzināšana, analīze

Mācību stunda nr. 14: Vizuālie ziņojumi

Mācību stundas mērķi: Informācijas vizuāla pasniegšana palīdz precizēt datus, kas raksturo vairākas attiecības un saistības starp personām, organizācijām un/vai citām vienībām. Diagramma palīdzēs jums noteikt nepilnības informācijā, atrast pavedienus un grafiski attēlot lietu.
Ilgums: aptuveni 20 minūtes.
Priekšnoteikumi: Mācību stunda nr. 13: Ziņošana

Mācību stunda nr. 15: Izplatīšana

Mācību stundas mērķi: Ziņojumu saņēmēji, atsauksmju saņemšana par ziņojumiem, lietas iesniegšana
Ilgums: aptuveni 10 minūtes.
Priekšnoteikumi: Rakstiski un vizuāli ziņojumi

Sertifikāts

Pabeidziet kursu, lai lejupielādētu sertifikātu.

Further documents